Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 


Jump park

Vyrazíme skákat a hopsat do Jump Parku. Čeká vás hodina v pohybu :)