Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 


Mše svatá pro studentky s dominikány

Ve čtvrtek 4. 1. ve 20:00 zveme na společné slavení mše svaté s bratrem Metodějem. Přede mši svatou je možné využít svátosti smíření. Kdo chce pomoct se zpěvem, čtením..., přijďte v 19 hodin do kaple.