Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Pokyny k přijímání k ubytování


Pokud máte zájem ubytovat Vaši dceru v našem domově mládeže, zašlete na naši adresu vyplněnou přihlášku a(více informací viz níže). Zároveň Vás a Vaši dceru zveme na nezávaznou návštěvu spojenou s prohlídkou domu, při které Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Nedílnou součástí přihlašovacích dokumentů je:

  • vyplněný formulář - přihláška
  • podepsaný dokument Smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou (dále jen "smlouva") ve dvou výtiscích - smlouva se stane účinnou, pokud bude žadatelka přijata k ubytování v KDS. V případě, že nebude podepsaná smlouva dodána do termínu, ve kterém je uzávěrka na přijímání přihlášek, bude považována za neúplnou a nebude o ní rozhodováno.
  • kopie zápisového lístku pro žákyně přijaté do prvních ročníků středních škol.
  • potvrzení o studiu / rozhodnutí o přijetí platné pro příslušný rok pro žákyně a studentky jiných ročníků než prvních středních škol.

Vyplněnou přihlášku s podepsanou smlouvou (2 výtisky), zápisovým lístkem / potvrzením o studiu je třeba zaslat do 13. května na adresu KDS. Po obdržení přihlášky bude e-mailem zasláno registrační číslo žadatelky o ubytování na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Je nutné, aby e-mailová adresa byla vyplněna! Přihlášky se začnou zpracovávat nejdříve v měsíci březnu. Pokud Vám e-mailem registrační číslo nepřijde do konce dubna, prosím telefonicky kontaktujte KDS (224 934 496). Je možné, že Vaše zásilka nebyla doručena.

Registrační čísla žadatelek, které budou přijaty k ubytování, budou zveřejněny na webových stránkách KDS v době 15. - 22. května a současně jim na e-mailovou adresu (uvedenou na přihlášce) bude zasláno oznámení o přijetí s dalšími pokyny. Den zveřejnění se pokládá za den přijetí. Smlouvu podepsanou ze strany KDS si vyzvedne žadatelka v den nástupu k ubytování. Žadatelkám, které nebudou přijaty k ubytování, bude do 31. května odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijetí k ubytování si můžete přečíst na webových stránkách KDS v sekci Dokumenty ke stažení.

Při nástupu k ubytování zletilá ubytovaná / zákonný zástupce nezletilé ubytované podepíší Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Všechny dokumenty lze najít a stáhnout na http://kds.op.cz/dokumenty

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o cookies..